Pivašiūnai. Į pirmą puslapį
Pamaldų tvarka Pivašiūnų bažnyčioje
Žolinės atlaidų 2014 m. programa
Kviečiame į fotogalerijas
   Albumo PIVAŠIŪNAI viršelis
Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Žolinės atlaidų 2017 m. programa

PLAKATAS A4 pdf | PLAKATAS A3 pdf

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) atlaidai Pivašiūnuose

2017 m. rugpjūčio 14–22 d.

ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO METAI

Rugpjūčio 14 d., pirmadienis

Atlaidų atidarymas. Jaunimo vakaras

18 val. šv. Mišios. Eucharistinė procesija

Rugpjūčio 15 d., antradienis

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ IŠKILMĖ (ŽOLINĖ)

Padėka už Teofiliaus Matulionio, vyskupo ir kankinio, gyvenimą ir tarnystę

Alytaus, Birštono, Elektrėnų, Kaišiadorių ir Merkinės dekanatų diena

Rugpjūčio 16 d., trečiadienis

Kunigų ir vienuolių diena

Birštono dekanato diena

Rugpjūčio 17 d., ketvirtadienis

Caritas diena

Kaišiadorių dekanato diena

Rugpjūčio 18 d., penktadienis

Tikybos mokytojų, katechetų ir pedagogų diena

Širvintų dekanato diena

Rugpjūčio 19 d., šeštadienis

Šeimų diena

Elektrėnų dekanato diena

12 val. šv. Mišiose bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas.

Rugpjūčio 20 d., sekmadienis

Ligonių, slaugytojų ir medicinos darbuotojų diena

Alytaus dekanato diena

12 val. šv. Mišiose bus teikiamas Ligonių sakramentas.

Rugpjūčio 21 d., pirmadienis

Žemdirbių ir bendruomenių diena

Merkinės dekanato diena

Rugpjūčio 22 d., antradienis

ŠVČ. M. MARIJOS KARALIENĖS LITURGINIS MINĖJIMAS

Gyvojo Rožinio ir kitų maldos grupių diena

Molėtų dekanato diena

 

ŠV. MIŠIOS IR PAMALDOS ATLAIDŲ METU:

Šv. Mišios – 10, 12 ir 18 val.

Rožinio malda – 9.30 ir 17.30 val.

Išpažinčių klausoma nuo 9 val. ir nuo 17 val.