Pivašiūnai. Į pirmą puslapį
Pamaldų tvarka Pivašiūnų bažnyčioje
Žolinės atlaidų 2014 m. programa
Kviečiame į fotogalerijas
   Albumo PIVAŠIŪNAI viršelis
Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Pivašiūnų piligrimų centras

Vadovas – parapijos klebonas mons. Vincas BAUBLYS

Adresas:
Pivašiūnų piligrimų centras
Trakų g. 29, Pivašiūnai, 64482 Alytaus r.
Telefonas 8 699 12696
El. p. parapija@pivasiunai.lt

Pivašiūnų piligrimų centras – viešoji įstaiga, kurią 2010 m. spalio 20 d. įsteigė Alytaus rajono savivaldybė ir Pivašiūnų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija.

Piligrimų centro veiklos tikslai:
  1. skatinti turizmą, kultūrinių, turizmo ir religinių institucijų bendradarbiavimą ir partnerystę;
  2. rūpintis kultūros paveldo išsaugojimu ir sklaida;
  3. aktualizuoti, puoselėti ir propaguoti Alytaus rajono istorinį, etninį, kultūrinį savitumą ir tradicijas;
  4. sudaryti sąlygas visuomenei realizuoti socialinius, kultūrinius, švietėjiškus ir kitus poreikius;
  5. rengti ir įgyvendinti kultūros, švietimo, meno plėtojimo, turizmo vystymo bei paveldo išsaugojimo programas ir projektus;
  6. skatinti visuomenės kultūrinę veiklą, turizmą ir piligrimystę Alytaus rajone;
  7. tenkinti įvairių kultūros ir meno renginių poreikį.
aukštyn