Pivašiūnai. Į pirmą puslapį
Pamaldų tvarka Pivašiūnų bažnyčioje
Žolinės atlaidų 2014 m. programa
Kviečiame į fotogalerijas
   Albumo PIVAŠIŪNAI viršelis
Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Parapija

Pamaldos ir sakramentai

ŠV. MIŠIOS bažnyčioje

Sekmadieniais ir šventėmis: 10 val. (Votyva) ir 12 val. (Suma);
    trečiąjį mėn. sekmadienį 10 val. – vaikų ir jaunimo;
    advento metu 9 val. – Rarotų šv. Mišios (10 val. nebūna), 12 val. (Suma).

Šeštadieniais: 10 val.
Šiokiadieniais: 9 val. (dažniausia), išskyrus
    gegužės mėn. – 19 val., po jų – gegužinės pamaldos;
    birželio mėn. – 19 val., po jų – birželinės pamaldos;
    spalio mėn. – 17 val., po jų – Rožinis.

Kiekvieno mėnesio 15 d. – 10 ir 12 val.
Žolinės atlaidų aštuondienį – 10, 12 ir 18 val.

ŠV. MIŠIOS Eičiūnų koplyčioje

Sekmadieniais – 15 val. (antrąjį mėn. sekmadienį – vaikų ir jaunimo).

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Didįjį šeštadienį nuo 10 val. iki Velyknačio liturgijos ir po jos per visą naktį iki Velykų ryto šv. Mišių.
Žolinių aštuondienį kiekvieną atlaidų dieną po Votyvos iki Sumos.
Gruodžio 31 d. nuo 23.30 val. iki 24 val.

MALDOS PIVAŠIŪNŲ MARIJAI

Sekmadieniais po Votyvos kalbamas Rožinis, po jo giedamos Marijos valandos;
prieš Sumą klūpant giedama giesmė „O Marija Pivašiūnų“.

Kiekvieno mėnesio 15 d. ir per liturgines Marijos šventes bei minėjimus kalbama Marijos litanija ir Pivašiūnų Marijai skirta malda.

Gavėnios metu Marijos valandos giedamos prieš Votyvą, Rožinis – po Votyvos (po to einami Kryžiaus keliai).

ATLAIDAI

Švč. M. Marijos, Nuliūdusiųjų Paguodos – kiekvieno mėn. 15 d.
Šv. Jono Krikštytojo – birželio 24 d.
Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) – rugpjūčio 15 d. (aštuondienis tęsiasi iki rugsėjo 22 d.)
Švč. M. Marijos Gimimo – rugsėjo 8 d. (švenčiami artimiausią šiai dienai sekmadienį). 

Klaudijaus Driskiaus fotografija Iš parapijos archyvų

SAKRAMENTAI

Išpažinčių klausoma pusę valandos prieš šv. Mišias bažnyčioje (per atlaidus klausoma ir Mišių metu).
Pirmajai komunijai ruošiamasi nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų pabaigos. 
    Kiekvieną sekmadienį šv. Mišios – 10 val., po jų pasiruošimo pamoka.
Sutvirtinimui ruošiamasi nuo mokslo metų pradžios iki Žolinių atlaidų.
    Kiekvieną sekmadienį šv. Mišios – 12 val., po jų pasiruošimo pamoka.
Dėl Krikšto sakramento kreiptis prieš mėnesį.
Dėl Santuokos sakramento kreiptis ne vėliau kaip prieš tris mėnesius.

aukštyn