Pivašiūnai. Į pirmą puslapį
Pamaldų tvarka Pivašiūnų bažnyčioje
Žolinės atlaidų 2014 m. programa
Kviečiame į fotogalerijas
   Albumo PIVAŠIŪNAI viršelis
Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Giedojimas

Giesmė „Pivašiūnų Marijai“

NATOS PDF

1 VARIANTAS

Muzika – J. Misiūno-Vyturėlio (?), žodžiai – kunigo Aleksandro Alkoviko (?)

O Marija Pivašiūnų,
Motina stebuklingiausia,
Kas Jos šaukias, tas nežūna,
Ji paguodžia ir išklauso.
Spinduliuotas veidas Tavo
Vargo žemę nubučiavo.

Savo sostą čia iškėlei
Dzūkų žemėj tarp varguolių.
Tavo rankos galvas glosto
Apleistųjų ir bedalių.
Stebuklingas kalnas šaukia,
Prie Marijos žmonės plaukia.

Per Mariją daug malonių
Krinta žemėn kaip lelijos.
Daug pasveiko čia ligonių,
Daugel sielų čia pagijo.
Prie Marijos verkit širdys,
Ji varguolių balsą girdi.

Juk nuo amžių negirdėta,
Kad Marija būt apleidus.
Kas aplanko šventą vietą,
Tas danguj regės jos veidą.
Ji nuo pragaro užstoja,
Gina, saugo ir globoja.

O Marija Pivašiūnų,
Nusidėjėlių gynėja,
Vesk į Dangų, būk pas Sūnų
Teismo dieną užtarėja.
Ten per amžius Ją regėsim
Ir kaip motiną mylėsim.

2 VARIANTAS

Muzika – vargonininko Jono Stelenio, žodžiai – kunigo Alfonso Šato.

1. O Marija Pivašiūnų, 
Motina Stebuklingoji!
Kas Jos šaukias, tas nežūna,
Ji paguodžia ir išklauso.

Spinduliuotas veidas Tavo 
vargo žemę nubučiavo. // 2 k.

2. Savo sostą čia iškėlei
Dzūkų žemėj tarp vargelių,
Tavo rankos galvas glosto
Apleistųjų ir bedalių.

Stebuklingas balsas šaukia,
Prie Marijos žmonės plaukia. // 2 k.

3. O Marija Pivašiūnų,
Nusidėjėlių gynėja,
Vesk į dangų, būk pas Sūnų,
Teismo dieną užtarėja.

Ten per amžius Ją regėsim
Ir kaip motiną mylėsim. // 2 k.
aukštyn