Pivašiūnai. Į pirmą puslapį
Pamaldų tvarka Pivašiūnų bažnyčioje
Žolinės atlaidų 2014 m. programa
Kviečiame į fotogalerijas
   Albumo PIVAŠIŪNAI viršelis
Jono Pauliaus II piligrimų kelias
A k t u a l u
ES paramos lėšomis Pivašiūnuose senoji klebonija pritaikoma naujoms funkcijoms
Paskelbta: 2014-06-16 10:44:32

2013 m. spalio mėn. buvo pasirašyta trišalė projekto „Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios statinių komplekso atnaujinimas ir pritaikymas viešojo kultūrinio turizmo reikmėms“ (projekto kodas Nr. VP3-1.3-ŪM-02-V-04-015) finansavimo ir administravimo sutartis. Projekto įgyvendinimui buvo skirta 1,5 mln. litų iš Europos regioninės plėtros fondo ir LR Valstybės biudžeto pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.3-ŪM-02-V„Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms“. Šiomis lėšomis Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios statinių komplekso senojoje klebonijoje bus įkurtas piligrimų informacijos centras, renginių, susibūrimų, ekspozicijų erdvės. O 2014 m. pradžioje pateiktas dar vienas prašymas LR Kultūros ministerijai dėl kitų komplekso statinių tvarkybos ir kompleksiško pritaikymo miestelio poreikiams.

2013 m. buvo parengtas senosios klebonijos remonto techninis projektas ir nuo 2013 m. lapkričio mėn. prasidėjo tvarkybos ir pritaikymo darbai. 2015 m. rugsėjis – vėliausia data projektui užbaigti. Pirmieji statybos darbai vyksta tikrai sparčiai. Tikėtina, kad dar šiais metais tvarkyba bus baigta ir įsibėgės pritaikymo, įrengimo darbai. Restauravus, įrengus šildymą ir pritaikius pastatą viešajam lankymui, tikimasi mažinti sezoniškumo įtaką piligrimų, turistų srautams. Įrengus informacinį centrą bus padidintos pažinimo, informacijos gavimo galimybės, o organizuojant įvairias parodas ir renginius - tenkinami turistų, miestelio bendruomenės religiniai, kultūriniai-meniniai, socialiniai poreikiai.

Iki šio projekto įgyvendinimo Pivašiūnuose buvo galima grožėtis tik viena Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios statinių komplekso vertybe – bažnyčia. Kiti 7 komplekso pastatai stovėjo nenaudojami, sparčiai nykdami. Klebonijos tvarkybos, pritaikymo projektas atgaivins dar vieną komplekso statinį. Kartu gražės ir taps jaukesniu, patrauklesniu gyventi ir kurti pats Pivašiūnų miestelis. Pivašiūnų piligrimų centro direktorius Vincas Baublys tikisi ir telkia pastangas, kad įgyvendinamas senosios klebonijos atgaivinimo projektas būtų tik pirmas žingsnis gaivinant ir pritaikant naujai panaudai Pivašiūnų kultūros paveldą. Tolimesnei komplekso tvarkybai ir pritaikymui bus aktyviai ieškoma finansavimo, tikimasi gauti daugiau lėšų iš 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų paramos Lietuvai.

Daugiau informacijos teirautis: Pivašiūnų piligrimų centras, Trakų g. 29, Pivašiūnai, 64482 Alytaus r., tel. 869912696, el. p. parapija@pivasiunai.lt .