Pivašiūnai. Į pirmą puslapį
Pamaldų tvarka Pivašiūnų bažnyčioje
Žolinės atlaidų 2014 m. programa
Kviečiame į fotogalerijas
   Albumo PIVAŠIŪNAI viršelis
Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Žolinės atlaidų 2023 m. programa

PLAKATAS pdf

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) atlaidai Pivašiūnuose

2023 m. rugpjūčio 14–22 d.

Rugpjūčio 14 d., pirmadienis

Atlaidų išvakarės. Jaunimo vakaras

Tarnauja Alytaus dekanato kunigai

18 val. šv. Mišios. Sutvirtinimas ir Eucharistinė procesija

Rugpjūčio 15 d., antradienis

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ IŠKILMĖ (ŽOLINĖ)
Dėkojame Dievui už Palaimintojo Teofiliaus Matulionio, vyskupo ir kankinio, gyvenimą ir tarnystę, minint gimimo 150 metų sukaktį

Tarnauja Alytaus, Birštono, Elektrėnų, Kaišiadorių ir Merkinės dekanatų kunigai

Rugpjūčio 16 d., trečiadienis

Kunigų ir vienuolių diena

Tarnauja Merkinės dekanato kunigai

Rugpjūčio 17 d., ketvirtadienis

Caritas diena

Tarnauja Kaišiadorių dekanato kunigai

Rugpjūčio 18 d., penktadienis

Tikybos mokytojų, katechetų ir pedagogų diena

Tarnauja Širvintų dekanato kunigai

Rugpjūčio 19 d., šeštadienis

Ligonių, neįgaliųjų, slaugytojų ir medicinos darbuotojų diena

Tarnauja Alytaus dekanato kunigai

Rugpjūčio 20 d., sekmadienis

Šeimų diena

Tarnauja Elektrėnų dekanato kunigai

Rugpjūčio 21 d., pirmadienis

Dievo gailestingumo diena

Tarnauja Birštono dekanato kunigai

Rugpjūčio 22 d., antradienis

ŠVČ. M. MARIJOS KARALIENĖS LITURGINIS MINĖJIMAS

Gyvojo Rožinio ir kitų maldos grupių diena

Tarnauja Molėtų dekanato kunigai

 

ŠV. MIŠIOS IR PAMALDOS ATLAIDŲ METU:

Šv. Mišios – 10, 12 ir 18 val.

Rožinio malda – 9.30, 11.30 ir 17.30 val.

Išpažinčių klausoma nuo 9.30 val. ir nuo 17.30 val.

Adoracija Švč. Sakramento koplyčioje 9–19.30 val.