Pivašiūnai. Į pirmą puslapį
Pamaldų tvarka Pivašiūnų bažnyčioje
Žolinės atlaidų 2014 m. programa
Kviečiame į fotogalerijas
   Albumo PIVAŠIŪNAI viršelis
Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Žolinės atlaidų 2022 m. programa

PLAKATAS pdf

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) atlaidai Pivašiūnuose

2022 m. rugpjūčio 14–22 d.

Rugpjūčio 14 d., sekmadienis

Atlaidų išvakarės. Jaunimo vakaras

Alytaus dekanato diena

18 val. šv. Mišios. Sutvirtinimas ir Eucharistinė procesija

Rugpjūčio 15 d., pirmadienis

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ IŠKILMĖ (ŽOLINĖ)
Meldžiamės už Bažnyčią

Alytaus, Birštono, Elektrėnų, Kaišiadorių ir Merkinės dekanatų diena

Rugpjūčio 16 d., antradienis

Caritas diena

Kaišiadorių dekanato diena

Rugpjūčio 17 d., trečiadienis

Kunigų ir vienuolių diena

Merkinės dekanato diena

Rugpjūčio 18 d., ketvirtadienis

Šeimų diena

Birštono dekanato diena

Rugpjūčio 19 d., penktadienis

Tikybos mokytojų, katechetų ir pedagogų diena

Širvintų dekanato diena

Rugpjūčio 20 d., šeštadienis

Pal. Teofiliaus Matulionio diena

Elektrėnų dekanato diena

Rugpjūčio 21 d., sekmadienis

Ligonių, neįgaliųjų, slaugytojų ir medicinos darbuotojų diena

Alytaus dekanato diena

12 val. šv. Mišiose bus teikiamas Ligonių sakramentas.

Rugpjūčio 22 d., pirmadienis

ŠVČ. M. MARIJOS KARALIENĖS LITURGINIS MINĖJIMAS

Gyvojo Rožinio ir kitų maldos grupių diena

Molėtų dekanato diena

 

ŠV. MIŠIOS IR PAMALDOS ATLAIDŲ METU:

Šv. Mišios – 10, 12 ir 18 val.

Rožinio malda – 9.30, 11.30 ir 17.30 val.

Išpažinčių klausoma nuo 9.30 val. ir nuo 17.30 val.

Adoracija Švč. Sakramento koplyčioje 11–15.30 val.