Pivašiūnai. Į pirmą puslapį
Pamaldų tvarka Pivašiūnų bažnyčioje
Žolinės atlaidų 2014 m. programa
Kviečiame į fotogalerijas
   Albumo PIVAŠIŪNAI viršelis
Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Pakalnės koplyčia

Pakalnėje, senosios bažnyčios vietoje, 1853 m. ant akmeninių pamatų iš tašytų rąstų pastatyta iki šiol išlikusi stačiakampė klasicistinė koplyčia su keturių kolonų portiku, dvišlaičiu stogu, gražiu geležiniu kryžiumi vainikuotu bokšteliu virš fasado ir mažesniu kryžiumi kitame stogo gale. Koplyčios viduje yra išlikusi didelė Nukryžiuotojo skulptūra, taip pat Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios skulptūra. Koplyčioje dar saugomi aliejumi ant drobės tapyti paveikslai „Jėzus prieš Poncijų Pilotą“ ir „Šv. Petras išsigina Jėzaus“.

 ;Jėzus prieš Poncijų Pilotą. Klaudijaus Driskiaus fototgrafijaŠv. Petras išsigina Jėzaus. Klaudijaus Driskiaus fotografija
aukštyn