Pivašiūnai. Į pirmą puslapį
Pamaldų tvarka Pivašiūnų bažnyčioje
Žolinės atlaidų 2014 m. programa
Kviečiame į fotogalerijas
   Albumo PIVAŠIŪNAI viršelis
Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Marijos Nuliūdusiųjų Paguodos iškilmės

 Nuo 1988 m. Žolinės, kai kardinolas Vincentas Sladkevičius vainikavo Pvašiūnų Dievo Motinos paveikslą ir jam suteikė Švč. M. Marijos Nuliūdusiųjų Paguodos titulą, kiekvieno mėnesio 15 dieną švenčiami malonėmis garsėjančio paveikslo – Marijos Nuliūdusiųjų Paguodos – tituliniai atlaidai. Jų dalyviai, įvykdę Bažnyčios nustatytas sąlygas, gauna visuotinius atlaidus.

PAMALDŲ TVARKA kiekvieno mėnesio 15 d.

10 val. šv. Mišios (Votyva).
Po Votyvos kalbamas rožinis.

Prieš Sumą giedamos Marijos valandos.
12 val. šv. Mišios (Suma).
Po Sumos išstatomas Švč. Sakramentas garbinimui,
kalbama Pivašiūnų Marijai skirta malda ir giedama Marijos litanija.