Pivašiūnai. Į pirmą puslapį
Pamaldų tvarka Pivašiūnų bažnyčioje
Žolinės atlaidų 2014 m. programa
Kviečiame į fotogalerijas
   Albumo PIVAŠIŪNAI viršelis
Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Giedojimas

Giesmė „Aukštą kalną pamilai“

Aukštą kalną pamilai, 
Dievo Motina, seniai.
Pivašiūnuos gyveni,
Sielas dangui brandini.

Tave prašome globos,
O Jėzulį palaimos,
Kad gyventume vertai,
Kaip sudievinti vaikai.

Aukštą kalną pamilai,
Pivašiūnuose seniai,
Motinėle mūs tautos
Ir Dzūkijos pamaldžios.

Tave prašome globos,
O Jėzulį palaimos,
Kad gyventume vertai,
Kaip sudievinti vaikai.
aukštyn