Pivašiūnai. Į pirmą puslapį
Pamaldų tvarka Pivašiūnų bažnyčioje
Žolinės atlaidų 2014 m. programa
Kviečiame į fotogalerijas
   Albumo PIVAŠIŪNAI viršelis
Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Parapija

Jaunimo grupelė „Marijos vaikai“

Vadovės: Lina MAČIULYTĖ ir Jurgita JASIŪNAITĖ
Mob. tel. 627 129 19
El. p. wwwmaciulyteee@one.lt

Jaunimas renkasi Pivašiūnų parapijos globos namuose sekmadieniais po Sumos.

Iš parapijos archyvųĮ šią grupelę priimamas įvairaus amžiaus jaunimas. Ją sudaro 10 aktyvių narių, tačiau susitikimuose dalyvauja ir daugiau norinčiųjų.  Grupelės nariai kiekvieno mėnesio trečiąjį sekmadienį aktyviai dalyvauja jaunimo Mišiose: neša atnašas, gieda, skaito skaitinius.

Kasmet organizuojama Didžiojo šeštadienio adoracija, vykstanti per visą naktį iki pat Velykų ryto. Prie jaunimo prisideda ir vyresnio amžiaus žmonės.

Klaudijaus Driskiaus fotografija1999 metais Pivašiūnų parapijoje įsikūrusi jaunimo grupelė po kiek laiko pasivadino „Marijos vaikais“. Pasirinko tokį pavadinimą, nes Pivašiūnai garsėja stebuklingu Švč. Mergelės Marijos Nuliūdusiųjų Paguodos paveikslu, teikiančiu žmonėms gausybę sielos ir kūno malonių. Tai liudija senieji votai (dovanos), pakabinti prie šio paveikslo.

Iš parapijos archyvų„Marijos vaikai“ susikūrė norėdami pritraukti daugiau jaunimo prie bažnyčios ir kad jaunimas patirtų tai, ką mums teikia tikėjimas, taip pat norėta dalytis savo dvasiniais išgyvenimais, abejonėmis, patyrimais ir jaunatviškomis idėjomis. Grupės nariai klausosi giesmių ir jas gieda, veda katechezes, diskusijas, pokalbius jaunimo pasirinktomis aktualiomis temomis. Grupelė aktyviai dalyvauja parapijos veikloje: šv. Mišiose, procesijose, atlaiduose, aktyviai dalyvauja renginiuose, kuriuos organizuoja Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centras. Jaunimo centro dėka Pivašiūnų jaunimas 3–4 metus aktyviai rengė Trijų Karalių šventę: persirengę trimis karaliais eidavo eisenoje per miestelį. Užsukdami į kiekvienus namus pradžiugino daugelio žmonių širdis.

aukštyn