Pivašiūnai. Į pirmą puslapį
Pamaldų tvarka Pivašiūnų bažnyčioje
Žolinės atlaidų 2014 m. programa
Kviečiame į fotogalerijas
   Albumo PIVAŠIŪNAI viršelis
Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Parapija

Teritorija ir statistika

Pivašiūnų parapija priklauso Kaišiadorių vyskupijos Alytaus dekanatui. Ji apima 60 kaimų bei kaimelių. Nors parapijiečių nedaug – 2007 m. duomenimis maždaug du tūkst. du šimtai (1940 m. buvo apie penkis tūkst. šešis šimtus), – parapijos teritorija gana didelė. Ji užima 160 kvadratinių kilometrų plotą, nutįsusį apie 17 kilometrų šiaurės rytuose nuo Skraičionių iki Alešiškių, apie 12 kilometrų nuo Kazimieravo pietuose iki Akuškonių šiaurėje. Be šių, tolimiausi jos kaimai: Kedonys, Eičiūnai, Vydžionys, Parankava, nutolę nuo Pivašiūnų 9–13 kilometrų.

2008 metais parapijai priklauso Pivašiūnų miestelis ir:

Alešiškių vienk., Akuškonių km., Anykštėnų km., Aleksandravos km.,
Bundžių km., Būriškių km., Balaganų vienk., Butrimiškų km.,
Dūkiškių km., Darbalaukio vienk., Dūdiškių vienk.,
Eigelonių km., Eičiūnų km., Einoronių km., Eigirdonių km.,
Gineitiškių km., Gražiškių km.,
Junčionių km., Janaukos km., Jeroslaviškių vienk., Jurkonių km.,
Kedonių km., Kazimieravo km., Kaniūkų km., Klydžionių km,
Lačionių km., Leoniškių vienk., Liesionių km., Lelionių km., Liubartiškių km.,
Miciūnų km., Margų vienk., Mikalavo km., Mickūnavos km.,
Navasodų km.,
Pašilio vienk., Pavarėnio vienk., Pikuškių vienk., Poanikščio vienk., Paužuolės vienk., Paškūniškių vienk., Petravinos vienk., Parankavos vienk.,
Remešiškių vienk., Ratininkų vienk.,
Stanuliškių vienk., Silvanavos vienk., Stackiškių km., Smetoniškių vienk., Skraičionių km., Sudvariškių km.,
Ūtos vienk.,
Trakelių km., Teletnikų km., Taletonių km.,
Vanžadiškių vienk., Vydžionių km., Vadaišiškių vienk.,
Začepkos vienk., Žaliosios vienk., Žadiškių km., Žaliosios vienk.

aukštyn