Pivašiūnai. Į pirmą puslapį
Pamaldų tvarka Pivašiūnų bažnyčioje
Žolinės atlaidų 2014 m. programa
Kviečiame į fotogalerijas
   Albumo PIVAŠIŪNAI viršelis
Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Liudijimai

J. Vaišnoros knygoje „Marijos garbinimas Lietuvoje“ rašoma apie kelis stebuklingus pagijimus.

Vilnietis Romualdas Danilevičius sunkiai sirgo, septynerius metus negalėjo vaikščioti. Nepadėjo nei vaistai, nei gydymai. Pasitikėdamas Marijos malone kelis kartus apsilankė Pivašiūnuose, per Marijos Gimimo šventės atlaidų iškilmes prašė sveikatos. 1907 m. staiga pasveiko. 

Angelas virš didžiojo altoriaus. Klaudijaus Driskiaus fotografijaKonstantinas Žukauskas per nelaimę išsidūręs akį nebematė. Melsdamasis prie šio stebuklingo paveikslo atgavo regėjimą.

Steponė Olauskaitė buvo stipriai susitrenkusi, tad net dvejus metus kentėjo didžiulius galvos skausmus. Moteris pasiaukojo Švč. Mergelei Marijai ir visiškai pasveiko.

Mykolė Šadzevičiūtė 1906 m. kaip padėką Marijai padovanojo votą – sidabrinę ausį ir savo stebuklingą pagijimą patvirtino priesaika.

Žmonės į stebuklų sąrašą įrikiuoja ir nevykusį bandymą pavogti Marijos paveikslą. Maždaug 1930 m. pro zakristijos langą įlindęs vagis prisirinko auksinių bei sidabrinių daiktų, greta paveikslo kabėjusių votų ir ketino nutraukti paveikslo uždangą, matyt, tikėdamasis plėšti paveikslo aptaisus, tačiau truktelėjo ne už tos virvelės. Per klaidą patraukė bažnyčios varpelį. Jam suskambus, vagis persigandęs viską paliko ir pabėgo.