Pivašiūnai. Į pirmą puslapį
Pamaldų tvarka Pivašiūnų bažnyčioje
Žolinės atlaidų 2014 m. programa
Kviečiame į fotogalerijas
   Albumo PIVAŠIŪNAI viršelis
Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Paveikslo vainikavimas

Garbingojo Pivašiūnų Švč. Dievo Motinos, Nuliūdusiųjų Paguodos, paveikslo vainikavimo aktas

Paveikslo vainikavimo aktas. Iš parapijos archyvųŠiuo aktu skelbiame, kad remiantis Jo Šventenybės Popiežiaus Jono Pauliaus II breve, kurią Šv. Tėvas teikėsi duoti 1988 metų balandžio mėnesio 18 dieną Jo Eminencijos Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininko, Kaišiadorių vyskupijos Apaštalinio Administratoriaus Kardinolo Vincento Sladkevičiaus prašymu, 1988 metų rugpjūčio 14 dieną dalyvaujant Jų Ekscelencijoms Lietuvos Vyskupams ir Vyskupijų Valdytojams, Prakilniausiems Prelatams, Garbingiausiems Kunigams ir gausiai susirinkusiems tikintiesiems, nuo neatmenamų laikų malonėmis garsėjantis Lietuvos Bažnytinės Provincijos Kaišiadorių vyskupijos Alytaus dekanato Pivašiūnų parapijos Švenčiausiosios Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios garbingasis Dievo Motinos paveikslas iškilmingai vainikuotas Šventojo Tėvo dovanotu vainiku ir jam suteiktas Švenčiausiosios Dievo Motinos, Nuliūdusiųjų Paguodos, titulas.

Kardinolas Vincentas Sladkevičius

Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkas, Kaišiadorių vyskupijos apaštalinis administratorius

Pivašiūnai, Marijos metai, Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų išvakarės, 1988. VIII. 14.

aukštyn