Pivašiūnai. Į pirmą puslapį
Pamaldų tvarka Pivašiūnų bažnyčioje
Žolinės atlaidų 2014 m. programa
Kviečiame į fotogalerijas
   Albumo PIVAŠIŪNAI viršelis
Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Votai

Ant paveikslo ir jo šonuose kabo votai – padėkos Dievui ženklai už Marijos užtarimu gautąsias malones. Apie votus užsimenama jau 1797 metais. Vizitacijos akte minima, kad prie jo būta nemaža votų plokštelių, karolių ir kitokių padėkos ženklų, 1820 m. vizitacijos duomenimis, votų smarkiai padaugėję. Anot menotyrininkės R. Stankevičienės, votų laikinai pamažėję XIX a. viduryje, mat 1845 m. apvogus zakristiją dalis iki tol sukauptų votų buvę sunaudoti naujiems liturginiams indams. 

Žmonės liudija, kad prie šio paveikslo yra įvykę nemaža išgijimų, sulaukta kitokių malonių. Tačiau, manoma, kad liudijimų knygos pražuvo per bažnyčios gaisrus. Tad šiuos laikus tepasiekė iš kartos į kartą perduodami pasakojimai apie paveikslo maloningumą, rodantys begalinį žmonių pasitikėjimą Pivašiūnų Mergele, ir pluoštelis naujesnių laikų liudijimų.