Pivašiūnai. Į pirmą puslapį
Pamaldų tvarka Pivašiūnų bažnyčioje
Žolinės atlaidų 2014 m. programa
Kviečiame į fotogalerijas
   Albumo PIVAŠIŪNAI viršelis
Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Rožinio kelias

Įkalnėje į Pivašiūnų bažnyčios šventorių stovi Rožinio džiaugsmingųjų slėpinių stotys, kurias iš ąžuolo ~1988 m. išdrožė vietinis tautodailininkas Algirdas Judickas.

Rožinio slėpinys „Apreiškimas Marijai“ Rožinio kelias. Iš parapijos archyvų Klaudijaus Driskiaus fotografija
aukštyn