Pivašiūnai. Į pirmą puslapį
Pamaldų tvarka Pivašiūnų bažnyčioje
Žolinės atlaidų 2014 m. programa
Kviečiame į fotogalerijas
   Albumo PIVAŠIŪNAI viršelis
Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Pamaldumas Pivašiūnų Marijai

Į Pivašiūnus ant aukšto kalno švęsti Žolinės susirenkanti maldininkų minia švenčia Dievo Motinos, kuri yra Bažnyčios paveikslas, išaukštinimą. Ši šventė tampa keliaujančiai Dievo tautai tikros vilties ir paguodos ženklu. Į Pivašiūnus maldininkus traukia ne tik didieji Marijos Dangun Ėmimo atlaidai, švenčiami ištisą aštuondienį, bet ir Marijos Nuliūdusiųjų Paguodos stebuklais garsėjantis paveikslas, kurio titulinės iškilmės švenčiamos kiekvieno mėnesio 15 dieną. Žmonės, ištroškę atgaivos sielai ir kūnui, su pasitikėjimu kreipiasi į Pivašiūnų Mergelę.

Didieji Pivašiūnų atlaidai sutraukia net keliasdešimt tūkstančių maldininkų ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kitų kraštų. Vienur išsilaikė, kitur atgaivintos gražios tradicijos maldininkų būreliams keliauti į Pivašiūnų atlaidus pėsčiomis. Kai kurie maldininkai, ypač jauni, organizuotai arba pavieniui važiuoja į Pivašiūnus dviračiais. Tačiau piligrimų netrūksta ir kitu metu. Pivašiūnai, anksčiau buvę veikiau regioninės piligrimystės vieta, vis dažniau atsiduria tarp labiausiai Lietuvoje piligrimų lankomų šventovių.

Pivašiūnuose gyvos senosios bendruomeninio pamaldumo Marijai tradicijos, pavyzdžiui, Marijos valandų giedojimas,  vainikų Dievo Motinos paveikslui papuošti pynimas.

Lietuvių piligrimai, nešantys kryžių į Romą, pasiekė Pivašiūnus. Iš parapijos archyvų  Klaudijaus Driskiaus fotografija Litanija Švč. M. Marijai. Iš parapijos archyvų