Pivašiūnai. Į pirmą puslapį
Pamaldų tvarka Pivašiūnų bažnyčioje
Žolinės atlaidų 2014 m. programa
Kviečiame į fotogalerijas
   Albumo PIVAŠIŪNAI viršelis
Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Marijos paveikslas

Maloningasis paveikslas ir tabernakulis. Klaudijaus Driskiaus fotografijaPivašiūnuose nuo seno garsėja nežinomo Lietuvos dailininko bene XVII a. viduryje nutapytas Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas. Vainikuoti Marijos ir dieviškojo Kūdikio atvaizdai simbolizuoja Dangaus Valdovę su Pasaulio Išganytoju. Prie paveikslo meldžiantis iš Dievo gautas malones liudija daugybė votų – padėkos ženklų. Per 1988-ųjų metų Žolinės atlaidus kardinolas Vincentas Sladkevičius vainikavo malonėmis garsėjantį paveikslą popiežiaus Jono Pauliaus II dovanotomis karūnomis ir suteikė jam Nuliūdusiųjų Paguodos titulą, primenantį Marijos artumą ir globą sovietmečio persekiojimus išgyvenusiai ir naujus iššūkius sutinkančiai Lietuvos Bažnyčiai.

* * *

2013 m. Daliaus Ramanausko sukurtas dokumentinis filmas „ŽOLINIŲ VAINIKAS PIVAŠIŪNUOSE“ apie Pivašiūnų šventovę ir stebuklingojo Pivašiūnų Dievo Motinos paveikslo vainikavimą, kurio garbingus vainikus 1988 m. pašventino popiežius Jonas Paulius II :