Pivašiūnai. Į pirmą puslapį
Pamaldų tvarka Pivašiūnų bažnyčioje
Žolinės atlaidų 2014 m. programa
Kviečiame į fotogalerijas
   Albumo PIVAŠIŪNAI viršelis
Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Ką aplankyti

Jaunimo piligrimai. Iš parapijos archyvų

  • Pasimelsti prie malonėmis garsėjančio Dievo Motinos Nuliūdusiųjų Paguodos paveikslo. Šis didelės meninės vertės XVII a. viduryje nutapytas paveikslas ištisus šimtmečius traukia maldininkus. 1988 m. paveikslas vainikuotas Jono Pauliaus II dovanotomis karūnomis, jam suteikiant Nuliūdusiųjų Paguodos titulą.
  • Apžiūrėti šoninius altorius: Nukryžiuotojo, šv. Benedikto, šv. Jono Krikštytojo.
  • Turint laiko šventoriuje sukalbėti rožinį, einant rožinio slėpinių keliu (laiptais iš kalno apačios į viršų), stabtelėti prie seno aukšto liaudiško kryžiaus, apžiūrėti kitus netoliese esančius kryžius, Marijos statulą, kitas statulas.
  • Užsukti į prie pat šventoriaus esančias senas kapines. Jose nemaža senovinių vertingų antkapių.
  • Apžiūrėti sudegusios bažnyčios vietoje pakalnėje stovinčią XIX a. pradžioje statytą dailią medinę koplyčią.
  • Apžiūrėti senąją kleboniją.

Turint laiko patartina pasidairyti ir po itin gražias, legendomis ir pasakojimais apipintas apylinkes: apžiūrėti Ilgio ežero apylinkes, Kirkakalnį ir Liuteronkalnį, Balandiškių pilkapį prie Sudvariškių, prancūzų kapavietę (1812 m.), Gineitiškių Odinių dvaro terasinį parką, Kryžiaus kalną prie plento į Trakus, Einoronių, Giriakalnio piliakalnius, Statkiškių pilkapį, Žaliadvario dvaro liekanas ir parką Dūkiškių kaime, Pivašiūnų geomorfologinį draustinį ir kt.